Visionsskiss, båthus med bastu och brygga

Idéskiss / illustration
Adress: Vårviksnäs
Beställare: Privatperson
Skede: Vision