https://emmah.se/ kontoret

Emma H Arkitektur

Med utgångspungt ifrån Dalsland erbjuder Emma H Arkitektur skräddarsydd och platsanpassad
arkitektur som lyfter fram landskapets karaktär. Med hållbara och miljövänliga material vill kontoret
skapa en utstickande arkitektur. Emma H Arkitektur ser sig som en länk mellan olika aktörer i
samhället och erbjuder lokal arkitektkompetens. Målet är att bygga för en hållbar framtid och med
hjälp av arkitekturen som verktyg, lyfta fram verksamheter och bjuda in människor utifrån till vårt
samhälle.

Emma Hedlund

Emma Hedlund

Arkitekt MSA

Företagets grundare

CV