Villa Holm

Tillbyggnad
Inredning / detaljutformning

Tillbyggnad av ny entré och vardagsrum.

Adress: Holm 200, Brålanda
Beställare: Privat person
Skede: Programhandling, bygglovshandling