Entré Steneby och Dals Långeds folkbibliotek

Tillbyggnad /ombyggnad
Landskapsplanering / platsgestaltning
Inredning / detaljutformning

Projektet utgår ifrån att med små medel skapa en ny entré som visualiserar och blir en symbol för Stenebyskolan och Dals Långed folkbiblioteks närvaro i bruksorten. Den nya entrén välkomnar besökaren upp på en nivå likt en scen, där det finns gott om plats för skolan och bygdens konstnärer att fortsätta utsmycka platsen. Entrén utgör också en ny mötesplats som integrerar både skola och lokalsamhälle. Det gemensamma materialvalvalet av corten sammanlänkar scenen med entrébyggnaden. Byggnadens fasad kontrasterar mot kringliggande byggnader men är samtidigt följsamma mot tidigare byggnaders fasad- och taklinjer. Fasadlinjen samt bearbetad markplåt leder besökaren mot byggnaden med målsättning om tillgänglighet för alla funktionsvariationer.

Adress: Enetsvägen 1, 666 95 Dals Långed
Beställare: Stiftelsen Stenebyskolan
Skede: Programhandling, bygglovshandling, bygghandling