Inspirationsresa – Fredrikstad och Halden

Inspirationsresa till fyra olika byggnader i massivträ

Nor-lines lager och kontorslokaler, Fredrikstad
Norges största byggnad i Massivträ på totalt 10 800 kvm. Hela den bärande
konstruktionen och väggarna är i massivträ.

Bergheim bo – og aktivitetssenter, Halden
Nyöppnat demensboende i januari 2019 helt i massivträ.

Lislebyhallen idrottshall, Fredrikstad
Placeringen av idrottshallen planerades i detalj för att så många barn som möjligt
skulle kunna gå, cykla eller ta buss. Byggnaden har fått priset ”Årets
idrottsanläggning 2016” med motiveringen …imponerande planprocess!

Kongeveien skole, Halden
Konstruktion i massivträ, fasad tegel. Men en god projektstyrning blev byggnaden 11
miljoner billigare än budgetterat slutpris på 210 miljoner Norska.