På ritbordet – stenebyskolan

Ombyggnad / tillbyggnad av flera olika byggnader

Stenebyskolan består av flera olika byggnader som är utspridda i centrum av Dals Långed.
Vi jobbar nu med förbättring av kontor, studentbostäder, studiemiljöer och restaurering av
befintliga byggader.

Beställare: Stiftelsen Stenebyskolan
Skede: pågående skissarbete