På ritbordet – Privat villa

Tillbyggnad och ombyggnad

Huset är ett fabriksbostadshus från slutet av 1800 talet. Huset är byggt för fyra familjer med
fyra lägenheter, två lägenheter på plan 1 och två lägenheter på på plan 2. Idag bor det en
familj i huset varav två barn och två vuxna. Huset skall byggas om invändigt för familjen med
en utbyggnad på 15 kvm där de önskar få en groventre.

Beställare: Privatperson