På ritbordet – Starkeberget

Nybyggnad

Detaljplanen möjliggör att bygga 35 st hus på 100 kvm med 25 kvm loft och 850 kvm
tomtyta. På toppen av berget finns möjlighet att bygga ett hotell på 1000 kvm i tre våningar.
Tillhörande vattenområde tillåter byggnation av mindre bryggor, bastu och båthus.
Förstudien är en del av Emma Hedlunds examensarbete i arkitektur 2017. Arbetet
presenteras på ett konstnärligt sätt i skisser, modeller och akvareller och har varit utställt på
Design Centrum i Malmö på Lilla Torg, foajén på Lunds Tekniska Högskola och i Sweco huset i
Malmö.

Beställare: Per-Arne Hedlund
Skede: förstudie / programhandling