Visionsskiss, genomgång Stenebyskolan

Skiss på ombyggnation
Adress: Enetsvägen 1, Dals Långed
Beställare: Stenebyskolan
Skede: Vision