Visionsskiss, Påbyggnad Stenebyskolan

Skiss på påbyggnad
Adress: Enetsvägen 1, Dals Långed
Beställare: Stenebyskolan
Skede: Vision