Nya kontor, Gustab AB

Ombyggnad på 450 kvm av en befintlig lada. Ombyggnaden erbjuder nya kontorslokaler, lounge, gym
och omklädningsrum.
Adress: Holm 200, Brålanda
Beställare: Byggföretaget Gustab AB
Skede: Pogramhandling / bygglovshandling