Inspirationsresa – Malmö, Lund och Kungälv

Inspireras till detaljlösningar i egna projekt och besöker byggnaderna
Malmö Saluhall
Moderna museet, Malmö
Skissernas museum, Lund
Kungälv resecentrum
Tittar på materialen : Cortenfasad och Perforerat innertak