Utställning – Stenebyskolans nya entré

Under byggnationen av Stenebyskolans nya entré visas modeller, illustrationer och ritningar
vid receptionen på Stenebyskolans bibliotek hela hösten.
Materialet kan du se från 29 augusti 2019 och kommer stå kvar under hela byggprocessen.