Artikel – Dalslänningen

En ny entré till Steneby biblioteket
Entrén och ytan närmast utanför biblioteket på Stenebyskolan ska göras om. – Medvetet bygger vi i ett kontrastmaterial till den befintliga bebyggelsen med huvudcomponenten Corten plåt, säger Emma Hedlund, arkitekt och verksam i Dalsland.
Arbetet startar på måndag, 9 september. Platsen är idag svårtillgänglig, något gömd och det är svårt för en förstagångsbesökare att orientera sig. Inget talar heller för att en högskola inom design och konstnärligt skapande gömmer sig bakom bygnaderna.

Tydlighet, formgivning och tillgänglighet
är starka inspirationskomponenter till den nya utformningen kring entrén. Vi använder nivåskillnaden för att lyfta fram platsen till ett scenrum där helheten och materialen är viktiga. Formgivningen skall ge en antydan till att en skapande verksamhet befinner sig i området.
– Det är ett par år sedan vi började projektera för arbetet och nu är vi klara att komma i gång. Vi vill lyfta helheten i den här platsen, säger Michael Arvidsson, fastighetschef på Stiftelsen Stenebyskolan, som tillsammans med Mötesplats Steneby är ansvarig för projektet.

Arkitekt
Till uppdraget har skolan anlitat den lokala arkitekten Emma Hedlund, som driver företaget Emma H Arkitektur.
-Det är en utmaning att designa en entré för en skola där designen har stor betydelse, säger Emma.

Platsen
Vi vill lyfta fram konsthallen, universitetsbiblioteket, folkbiblioteket och Steneby där vi förstärker platsens kvalitéer, med utsikt över Dalslands Kanal i mitten av Dals Långed.

Klart under hösten
Michael använder sig av lokala entreprenörer och skolans kompetens för att gestalta entré området och låta det estetiska ta form. Nu tillverkas ett interiört möblemang på skolan som skall stå i entrérummet. I det exteriörarummet möbleras Skulpturer ut från studenter till en pågående utställning som skall få breda ut sig och växa. I den färdigställande fasen vill vi också ge plats för att skolans textilautbildning skall lyftas fram i den interiöra delen på ett representeraande sätt. Arbetet kommer att utföras av Sven Johanssons Bygg och Steneby Schakt. Bygget planeras vara klart under november – december.