Nordalasskolan Mellerud, Lunden 1

Tillbyggnad på 320 kvm.
Den nya byggnaden rymmer två nya klassrum för ytterliggare 60 st elever, grupprum,
kapprum, toaletter, förråd, teknikrum och personalrum med personaltoalett.

Beställare: Melleruds kommun
Skede: bygglov